Tło strony

Regulamin wystawców

 1. Przez wystawców rozumie się wszystkie podmioty, które zawarły z organizatorem wystawców umowy o wynajmie przestrzeni handlowej, obejmujące wystawienie stoiska w obrębie budynku festiwalowego,
 2. Każdy wystawca oprócz regulaminu ogólnego ma obowiązek przestrzegać regulaminu wystawców,
 3. Każdy wystawca chcący wystawić się na terenie konwentu jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj,
 4. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie względem opłaty za stoisko, jego wielkości oraz ilości wejściówek,
 5. Opłata za stoisko jest uiszczana w dniu konwentu gotówką lub barterowo,
 6. Poprzez barter rozumie się YukiCoiny o wartości 10, 15 oraz 20, które przeliczane są kolejno na 10zł, 15zł oraz 20zł, które uczestnicy mogą wymienić na towar u każdego wystawcy, a o których wartość będzie pomniejszana opłata za stoisko, a w przypadku jej przekroczenia - dopłaty ze strony organizatora w odpowiedniej ilości.
 7. Do dyspozycji wystawców są stoły o wymiarach 0,75m x 0,75m oraz pusta przestrzeń wystawowa,
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za:
  1. towar pozostawiony bez opieki,
  2. paczki wysyłane kurierem,
  3. łamanie praw autorskich, szczególności w przypadku sprzedaży produktów nielicencjonowanych,
  4. ocenę rentowności wystawienia się na konwencie.
 9. Budynek konwentu będzie dostępny dla wystawców:
  1. sobota 21.01.2023 - od godziny 8:00 do godziny 23:00,
  2. niedziela 22.01.2023 - od godziny 00:00 do godziny 16:00
 10. Wystawca zobowiązany jest rozstawić asortyment we własnym zakresie w obrębie godzin technicznych, tj. sobotę 21.01.2023 od 8:00 do 9:00 oraz złożyć w niedzielę od 14:00 do 16:00,
 11. Istnieje możliwość przyjazdu w piątek 20.01.2023 podczas rozkładania konwentu w godzinach 18:00 - 21:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wystawców,
 12. Organizator nie zapewnia miejsca wypoczynkowego oraz magazynu,
 13. Zgłoszenia wystawców zostaną rozpatrzone do końca 8.01.2023 r.
 14. W sprawach dotyczących wystawców wszystkie sprawy nie opisane niniejszym regulaminem ani regulaminem ogólnym podejmuje organizator wystawców.

Informacje kontaktowe

Organizator wystawców: Bonio