Tło strony

Zgłoszenie na konkurs cosplay

Każda osoba wysyłająca zgłoszenie na konkurs cosplay jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem konkursu cosplay dostępnym tutaj, oraz z regulaminem ogólnym dostępnym tutaj.

Plik w formacie .zip można udostępnić na dowolnym hostingu.
Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu akredytacji (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL]).