Tło strony

Zgłoszenie na helpera

Każda osoba wysyłająca zgłoszenie na helpera jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem helperów dostępnym tutaj, oraz z regulaminem ogólnym dostępnym tutaj.

W celu stworzenia grupy/konwersacji.
Numer osoby, do której powinno się zadzwonić w razie nagłego wypadku.
Plik można udostępnić na dowolnym hostingu.
Udział w cosplayu, panelach itd.
Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu akredytacji (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL]).