Tło strony

Regulamin atrakcji

 1. Atrakcję może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku,
 2. Osoby poniżej 18 roku życia są zobowiązane posiadać przy sobie podpisaną zgodę rodzica dostępną tutaj,
 3. Twórcy atrakcji podlegają ogólnemu regulaminowi wydarzenia,
 4. Zgłosić atrakcję można do 3 stycznia 2023 roku, po tym czasie zgłoszenia nie będą przyjmowane,
 5. Wszelkie pytania Twórcy mogą kierować bezpośrednio przez fanpage na Facebooku,
 6. Twórca może zgłosić:
  1. Panel
  2. Prelekcję
  3. Warsztat
  4. Konkurs
 7. Atrakcja ma obowiązek dotyczyć Japonii i wszystkiego co z nią związane,
 8. Atrakcja może nie być związana z Japonią za wcześniejszą konsultacją i zgodą organizatora,
 9. Atrakcję Twórca zgłasza poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj,
 10. Twórca ma obowiązek pojawić się na obiekcie godzinę przed prowadzeniem swojej atrakcji,
 11. Twórca zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu konwentu,
 12. Twórca jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem w celu ustalenia szczegółów dotyczących atrakcji oraz ewentualnych problemów z nią związanych,
 13. Twórca ma obowiązek powiadomić organizację o niemożności przybycia maksymalnie tydzień przed konwentem,
 14. Twórca atrakcji nie powinien zostawiać sali atrakcji ze sprzętem bez opieki,
 15. Gdy atrakcja skończy się wcześniej niż planowano, twórca atrakcji ma obowiązek powiadomić o tym organizatora atrakcji,
 16. Twórca wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach promocyjnych konwentu,
 17. Twórca w razie niewywiązywania się z obowiązków bądź naruszenia regulaminu może zostać upomniany przez organizację lub wydalony z terenu konwentu,
 18. Twórcę obowiązuje kultura osobista i ogólnie przyjęte normy etyczne,
 19. Twórca podczas prowadzenia atrakcji nie może używać wulgaryzmów, propagować treści pornograficznych, nakłaniających do agresywnego zachowania oraz obrażających religię, kulturę bądź narodowość,
 20. Twórcy nie mogą brać udziału we własnych konkursach,
 21. Twórcy atrakcji przysługuje darmowa wejściówka,
 22. W przypadku niestosowania się do regulaminu, organizacja konwentu zastrzega sobie prawo do wpisania twórcy atrakcji na "czarną listę" i nie przyjęcie od danego twórcy zgłoszenia atrakcji na przyszłych konwentach.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmian terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie
  2. Wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników
  3. Selekcji zgłoszeń
 24. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu,
 25. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator,
 26. Przy zgłoszeniu się na Twórcę atrakcji uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin ogólny konwentu.

Informacje kontaktowe

Organizator atrakcji: Lilith
Email do organizatora: [email protected]